แฟน ๆ ถนนดนตรีคึกคัก ร่วมชม แคมป์ไฟดนตรี "มาลีฮวนน่า" ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ร่วมกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจและมอบนโยบาย ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (สายเศรษฐกิจ) รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง (รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน) ประจำปี 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวทันเหตุการณ์

FM 88
FM 93.5
FM 95.5
FM 105 MHz
FM 92.5
FM 97
AM 819

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อน 11 อุตสาหกรรม Soft Power

นำความคิดสร้างสรรค์ และ เทคโนโลยี ต่อยอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนารายได้
เสริมสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง

Video Multimedia

Thai Bus Food Tour

รายการวิทยุยอดนิยม

Podcast

แว่วหวานตำนานเพลง

ข่าวยามเช้า

บันทึกสถานการณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Infographic

INFOGRAPHIC

ข้อควรระวัง! พฤติกรรมการจ้างงาน ที่อาจเข้าข่ายการบังคับใช้แรงงาน
ถ้าไม่ "เผา" จะจัดการเศษวัสดุการเกษตรอย่างไรได้บ้าง?
🎉 งานวันกาชาดสวนลุมพินี 2566
ประหยัดพลังงานหน้าร้อน “ปรับ ล้าง ตั้ง ลด” 
ลอยกระทง 2566 ทั่วไทย ไปที่ไหนดี 🍃

  

ข้อควรระวัง! พฤติกรรมการจ้างงาน ที่อาจเข้าข่ายการบังคับใช้แรงงาน
ถ้าไม่ "เผา" จะจัดการเศษวัสดุการเกษตรอย่างไรได้บ้าง?
🎉 งานวันกาชาดสวนลุมพินี 2566
ลอยกระทง 2566 ทั่วไทย ไปที่ไหนดี 🍃
"หมู่บ้านรักไทย" เที่ยวในไทย เหมือนไปเมืองจีน
ค่าฝุ่น PM 2.5 บอกอะไรเราได้บ้าง

Radio Thailand World Service

Here are the links for five shortwave radio news stories created

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government