แฟน ๆ ถนนดนตรีคึกคัก ร่วมชม แคมป์ไฟดนตรี "มาลีฮวนน่า" ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงาน ร่วมกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจและมอบนโยบาย ให้กับกรมประชาสัมพันธ์ ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (สายเศรษฐกิจ) รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง (รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน) ประจำปี 2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข่าวทันเหตุการณ์

FM 88
FM 93.5
FM 95.5
FM 105 MHz
FM 92.5
FM 97
AM 819

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อน 11 อุตสาหกรรม Soft Power

นำความคิดสร้างสรรค์ และ เทคโนโลยี ต่อยอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พัฒนารายได้
เสริมสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กินอย่างไร ไกลมะเร็ง
องครักษ์หลังอาน

Video Multimedia

ค้า = คุก
ขับขี่ปลอดภัย

Infographic

INFOGRAPHIC

ขยะกำพร้า วิกฤตสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อม COVID-19
แนะนำ 5 เส้นทาง นั่งรถไฟ ไปเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ
6 เมนูเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในอาเซียน ที่ติดอันดับโลก 
แนะนำ 5 เส้นทาง นั่งรถไฟ ไปเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ
📌 นายจ้างยึดเอกสารแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย หรือไม่?

  

ขยะกำพร้า วิกฤตสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อม COVID-19
แนะนำ 5 เส้นทาง นั่งรถไฟ ไปเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ
6 เมนูเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในอาเซียน ที่ติดอันดับโลก 
แนะนำ 5 เส้นทาง นั่งรถไฟ ไปเที่ยวใกล้ๆ กรุงเทพฯ
📌 นายจ้างยึดเอกสารแรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย หรือไม่?
ภัยร้ายแรงของฝุ่นจิ๋ว

Radio Thailand World Service

Here are the links for five shortwave radio news stories created

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government