ความปลอดภัยทางถนน มุ่งลดอุบัติเหตุช่วง หลัง “สงกรานต์”

 

คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ถนน”  โดยให้ทุกวันที่ 21 ของทุกเดือนเป็นวันแห่งการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่และมีวินัยจราจร

นโยบายและมาตรการความปลอดภัยทางถนนยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมถึงแม้ช่วงสงกรานต์
ผ่านไปแล้วในหลายพื้นที่ยังมีควันหลงประเพณีสงกรานต์กันอยู่ หน่วยงานเกี่ยวข้องยังคงคุมเข้มเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งรถ คน และสิ่งแวดล้อมให้ลดน้อยที่สุดและเกิดความปลอดภัยทางถนน
ในทุกมิติ พร้อมกับบูรณาการร่วมกันตามข้อเสนอแนะของนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยเฉพาะเรื่องรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเคารพวินัยและ
กฎจราจร รวมทั้งวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้แจงสถิติข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี อุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วัน อันตราย ดังนี้

ปี 2562

  • จำนวนผู้เสียชีวิต 669 ราย

ปี 2563

  • จำนวนผู้เสียชีวิต 196 ราย

ปี 2564

  • จำนวนผู้เสียชีวิต 424 ราย

ปี 2565

  • จำนวนผู้เสียชีวิต 431 ราย

ปี 2566

  • จำนวนผู้เสียชีวิต 455 ราย

 

หากดูสถิติเฉพาะปี 2562  ปี 2565  และปี 2566 จะเห็นว่า

 

   

ปี 2562

ปี 2565

ปี 2566

จำนวนผู้เสียชีวิต จำแนกเพศ

ชาย

88.99

80.74

82.75

หญิง

18.67

19.26

17.25

จำนวนผู้เสียชีวิต จำแนกประเภทรถ

รถจักรยานยนต์

33.93

21.11

21.40

รถยนต์

66.07

78.89

78.60

จำนวนผู้เสียชีวิต จำแนกช่วงอายุ

 

อายุ 36 – 60 ปี

อายุ 36 – 60 ปี

อายุ 36 – 60 ปี

จำนวนผู้เสียชีวิต จำแนกช่วงเวลา

 

เวลา 14.00 – 18.00  และ

เวลา 18.00 – 22.00 น

เวลา 14.00 – 18.00   และ

เวลา 18.00 – 22.00 น

เวลา 14.00 – 18.00   และ

เวลา 18.00 – 22.00 น

 

จำนวนผู้เสียชีวิต 7 วัน อันตราย

ผู้เสียชีวิต

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

วันที่ 7

ปี 2562

105

104

126

102

109

61

68

ปี 2565

49

66

73

73

62

59

49

ปี 2566

56

54

100

90

66

61

31
 

กรมการขนส่งทางบก ได้ฝากข้อควรระวังและวิธีแก้ง่วงในขับขี่ แมท

ส่วนผู้เดินเท้า ข้ามถนนอย่างไร ปลอดภัย...ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

จากสถิติอุบัติเหตุทางถนน พบว่า คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้ามส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต โดยสาเหตุมักเกิดจากความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงสภาพแวดล้อมบริเวณทางข้ามไม่ปลอดภัย

1.หยุดรอบนทางเท้าชิดขอบทาง มองจนแน่ใจว่าไม่มีรถขับผ่านหรือรถอยู่ระยะไกล จึงค่อยข้ามถนน

2.ข้ามถนนบริเวณที่กำหนด เช่น ทางม้าลาย บริเวณที่มีสัญญาณไฟคนข้ามหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวก

3.ไม่ข้ามถนนตัดหน้ารถระยะกระชั้นชิดหรือบริเวณมุมอับ เพราะรถที่ขับมาอาจเบรกไม่ทันหรือ ไม่เห็นว่ามีคนข้ามถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

4.ขณะข้ามถนนควรสังเกตรถที่ขับมาในเลนถัดไป เพราะอาจจะมีรถขับแซงขึ้นมา ทำให้เสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุ

5.ไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะข้ามถนนอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการใช้สมาร์ทโฟน เพราะจะเสี่ยงต่อการถูกรถชน

 

ปี 2567 ปีแห่งการรณรงค์ เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด

เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ
และจำนวนผู้เสียชีวิตกลายเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2585


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar