บอกต่อ ๑๐ วัด ๑ พิพิธภัณฑ์ ไหว้พระ เสริมสิริมงคล ตลอดปี ๒๕๖๗ ถ่ายรูปยามค่ำคืน

📣📣 บอกต่อ ๑๐ วัด ๑ พิพิธภัณฑ์ ไหว้พระ เสริมสิริมงคล ตลอดปี ๒๕๖๗ 🙏 ถ่ายรูปยามค่ำคืน 🌙 🎆📷

🎉✨ ปีใหม่มาเเล้ว

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมกับเพลิดเพลินไปกับความวิจิตรของวัดยามค่ำคืน ภายใต้งาน อารามอร่าม ๑๐ วัด และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประกอบด้วย📍

๑. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

๒. วัดไตรมิตรวิทยาราม

๓. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

๔. วัดประยุรวงศาวาส

๕. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

๖. วัดสุทัศนเทพวราราม

๗. วัดอรุณราชวราราม

๘. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

๙. วัดราชนัดดาราม

๑๐. วัดระฆังโฆสิตาราม

๑๑. พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

✨ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ✨


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar