ไม่แบ่งแยกห้องน้ำ ครู-นักเรียน สพฐ. เตรียมปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนว่าต้องการให้มีการปรับปรุงเรื่องใดบ้างภายในโรงเรียน ซึ่งพบว่า นอกจากนักเรียนต้องการห้องเรียนที่มีบรรยากาศการเรียนที่สร้างสรรค์แล้ว ยังต้องการให้มีการปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำ สพฐ.จึงได้สำรวจสภาพห้องน้ำของโรงเรียนแต่ละแห่ง ผ่านนโยบายสุขาดีมีความสุข และเตรียมจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนกว่า 100 ล้านบาท โดยจะเริ่มนำร่องในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 9,700 แห่ง ที่มีนักเรียนน้อยกว่า 80 คนก่อน
.
เลขาฯ กพฐ. กล่าวว่า สพฐ ได้มอบหมายให้คณะทำงานตามนโยบายสุขาดีมีความสุข ลงพื้นที่สำรวจในโรงเรียนกลุ่มนำร่องแล้วพบว่า ห้องน้ำมีสภาพชำรุดทรุดโทรม กลอนประตูชำรุดใช้งานไม่ได้ ซึ่งจะจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการทาสีห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ และวางระบบประปาใหม่ อีกทั้งจะไม่แบ่งแยกห้องน้ำครูหรือห้องน้ำนักเรียน โดยจากนี้ทุกอย่างต้องเท่าเทียม นักเรียนและครูสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ แต่จะแบ่งแยกฉพาะห้องน้ำชายและหญิงเท่านั้น
.
โดยสำหรับโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ขอให้มีการสำรวจสภาพห้องน้ำ และจัดหางบอื่นๆในการปรับปรุงด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สพฐ.จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้โรงเรียนด้วย โดยจัดสรรงบประมาณอีก 100 ล้านบาท เนื่องจากมีการสำรวจพบว่า การเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้งเตรียมกำหนดแนวทางการปฏิบัติติในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนและอาคารเรียน ซึ่งโรงเรียนจะต้องดำเนินการการปรับปรุงทุกอย่างให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคมนี้

https://www.facebook.com/photo/?fbid=898854822251887&set=a.360868579383850


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar