ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

 


ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวภาคสนาม วันที่แผยแพร่ 19/03/2567
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวภาคสนาม วันที่แผยแพร่ 17/04/2567
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าวภาคสนาม วันที่แผยแพร่ 19/04/2567

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar