ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

 


ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน วันที่แผยแพร่ 19/03/2567
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน วันที่แผยแพร่  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน วันที่แผยแพร่ 19/04/2567

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar