ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน

 


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน วันที่แผยแพร่ 24/04/2567
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน วันที่แผยแพร่ 13/05/2567
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน วันที่แผยแพร่ 15/05/2567

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar