ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องน้ำ ระวังป่วย

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องน้ำ ระวังป่วย” ท่านผู้ฟังครับ/คะ ห้องน้ำ เป็นห้องที่เต็มไปด้วยของเสียสิ่งปฏิกูลที่เราขับออกจากร่างกาย ไม่ว่าเราจะทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็นลอยฟุ้งอยู่กลางอากาศและพร้อมที่จะทำให้ป่วยได้เสมอ โดยเฉพาะในห้องน้ำสาธารณะที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาทำธุระส่วนตัวได้ก็ย่อมเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ แม้จะมองไม่เห็นว่าเชื้อโรคในห้องน้ำมีจำนวนมากเพียงใด แต่ทราบหรือไม่ว่าห้องน้ำมีแบคทีเรียอาศัยอยู่มากมายหลายสายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณคอห่าน ประตู ลูกบิด ผนัง ล้วนแต่เป็นที่อยู่ของเชื้อโรคทั้งสิ้น ครับ/ค่ะ อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าห้องน้ำก็คงเลี่ยงการสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งในห้องน้ำไม่ได้ แม้แต่การกดชักโครกเพียงหนึ่งครั้ง ก็จะทำให้เกิดกระจายตัวของละอองน้ำ ซึ่งทำให้เชื้อแบคทีเรียฟุ้งกระจายไปได้ทั่วทั้งห้อง ย่อมส่งผลให้สิ่งของต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องนั้นมีโอกาสที่จะสัมผัสกับละอองน้ำที่มีแบคทีเรียได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ คนที่ชอบพกโทรศัพท์มือถือเข้าไปนั่งเล่นในระหว่างที่ทำธุระในห้องน้ำ โดยเฉพาะในห้องน้ำสาธารณะ ก็ต้องคิดเสมอว่าหลังออกทำธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รับแบคทีเรียบางส่วนติดมากับโทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอน เพราะโทรศัพท์มือถือจะถูกเคลือบไปด้วยเชื้อโรคที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และแม้ว่าปริมาณของเชื้อโรคจะน้อยมาก ๆ แต่หากอยู่ในห้องน้ำนานเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้รับเชื้อก็เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้อาจส่งผลทำให้ป่วยได้ และหากเอามือที่เคยจับโทรศัพท์ที่ปนเปื้อนเชื้อโรคไปแล้ว ไปจับอาหารหรือสิ่งของอื่น ๆ ก็ย่อมเป็นการกระจายเชื้อโรคและเป็นการนำเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายในทางอ้อม ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นอาการต่าง ๆ เช่น อาการในระบบทางเดินอาหาร ท้องร่วง ท้องเสีย เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามที่ทำธุระส่วนตัวและออกจากห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว ก็ควรที่จะทำความสะอาดทั้งมือและโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งสิ่งที่ควรทำหากจำเป็นต้องพกโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาก็คือ การทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือให้บ่อยมากขึ้น โดยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษทิชชูเปียก สเปรย์แอลกอฮอล์ แต่หากเป็นไปได้ก็ไม่ควรที่จะหยิบเอาโทรศัพท์มือถือออกมาในขณะที่อยู่ในห้องน้ำ หรือไม่ควรวางโทรศัพท์มือถือไว้ตามชั้นวางต่าง ๆ ที่อยู่ในห้องน้ำ แม้จะมองดูสะอาดเพียงใดก็ตาม เพราะเราไม่สามารถมองเห็นเชื้อโรคได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นเราควรเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคนั่นเอง ท่านผู้ฟังครับ/คะ ด้วยเหตุนี้ แม้การเข้าห้องน้ำจะเป็นสิ่งที่ร่างกายปฏิเสธไม่ได้ แต่การเข้าห้องน้ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะหรือพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องน้ำย่อมทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นได้ ดังนั้นเราควรหาวิธีในการป้องกันตัวเองหรือปฏิบัติตัวให้ถูกต้องหลังจากการเข้าห้องน้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย จนทำให้เกิดเป็นโรคภัยต่าง ๆ แก่ตนเองและผู้อื่น ครับ/คะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องน้ำ ระวังป่วย” เรียบเรียงโดย ขนิษฐา ยิ้มดี / เตชินท์ มัชฌันติกะ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา : www.thaihealth.or.th


ไฟล์เอกสารประกอบ
17 พ.ย. 66 เรื่อง ใช้โทรศัพท์มือถือในห้องน้ำ ระวังป่วย.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar