ดูแลสุขภาพช่วงปิดเทอม ไม่ให้เด็กเสี่ยงโรคอ้วน

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “ดูแลสุขภาพช่วงปิดเทอม ไม่ให้เด็กเสี่ยงโรคอ้วน” ท่านผู้ฟังครับ/คะ กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดเผยว่า ในช่วงปิดเทอม พฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ปกครองควรหากิจกรรมให้เด็กได้ทำ และส่งเสริมการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพราะหากปล่อยให้เด็กกินขนมจุกจิกมากไป ส่งผลให้เด็กมีภาวะอ้วนโดยไม่รู้ตัว และยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย โดย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พฤติกรรมการกินของเด็กในช่วงปิดเทอม ได้เปลี่ยนไป เพราะเด็กอยู่กับบ้านมากขึ้น ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างเพื่อดูทีวี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์มากเกินกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน มีการเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกายน้อยลง ทำให้ร่างกายขาดความสมดุล อีกทั้งยังเลือกซื้ออาหารได้ตามใจชอบ เช่น ขนมกรุบกรอบ น้ำหวาน น้ำอัดลม ซึ่งสามารถใช้บริการส่งตรงถึงบ้าน นอกจากนี้ ยังมีอาหารจานด่วน ที่มีคุณค่าทางอาหารไม่มาก แต่ให้พลังงานสูง ทำให้เสี่ยงต่อการขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และยังส่งผลให้เกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้อีกด้วย เพราะพลังงานที่ไม่ได้ใช้ออกไปที่เหลือ จะเก็บสะสมในรูปไขมัน เกาะตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้เป็นโรคอ้วนได้ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อพัฒนาการด้านอารมณ์และสติปัญญาอีกด้วย ซึ่งผู้ปกครองควรหากิจกรรม ที่เหมาะสมให้เด็กทำระหว่างปิดเทอม และอย่าลืมดูแลสุขภาพการเจ็บป่วยด้านอื่น ๆ และการรักษาความสะอาด ด้วยการหมั่นล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งด้วย นอกจากนี้ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงปิดเทอม พ่อแม่ผู้ปกครองควรดูแลเรื่องสุขภาพของเด็ก และหากิจกรรมพิเศษให้เหมาะสมตามวัย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น การนั่ง นอนดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์มือถือ และเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ควรเพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค หรือให้ช่วยทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นต้น เป็นการช่วยฝึกวินัยช่วงปิดเทอม และเป็นการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคภัยได้ โดยอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกาย เพื่อช่วยลดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วย จบบทความประจำวัน เรื่อง “ดูแลสุขภาพช่วงปิดเทอม ไม่ให้เด็กเสี่ยงโรคอ้วน” เรียบเรียงและนำเสนอโดย พฤทธิ์ แก้วพิบูลย์ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา: โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี


ไฟล์เอกสารประกอบ
1442.ดูแลสุขภาพช่วงปิดเทอม ไม่ให้เด็กเสี่ยงโรคอ้วน.pdf |


คะแนนโหวต :