ผู้สูงอายุกับ 5 โรคร้ายใกล้ตัว

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “ผู้สูงอายุกับ 5 โรคร้ายใกล้ตัว” ท่านผู้ฟังครับ/คะ ร่างกายที่เข้าสู่ช่วงสูงอายุ ย่อมมาพร้อมกับระบบอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเสื่อมลง นั่นจึงทำให้มีโรคภัยตามมาอย่างไม่หยุดหย่อน โดย 5 โรคร้ายใกล้ตัวผู้สูงอายุที่ลูกหลานควรหมั่นสังเกต เพื่อที่จะสามารถป้องกัน และหาทางรักษาได้ทัน มีดังนี้ ครับ/ค่ะ 1.โรคเบาหวาน โรคเบาหวานคือโรคที่ผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ซึ่งผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ จึงทำให้ฮอร์โมนอินซูลินออกฤทธิ์ได้น้อย ดังนั้นจึงทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือด ไปใช้ได้ตามปกติ และก่อให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูง นอกจากนี้ยังเป็นผลที่ทำให้ร่างกายเกิดโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือด อีกด้วย ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรควบคุมเรื่องอาหารการกินพร้อมทั้งดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี และไม่ควรปล่อยให้ระดับน้ำตาล ในเลือดสูงขึ้นเป็นเวลานาน เพราะอาจส่งผลต่อเส้นเลือดที่คอยนำสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะภายในร่างกายได้ 2.โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งหลอดเลือดสมองและไต ความดันโลหิตสูงที่อยู่ในระดับอ่อนและปานกลางนั้น จะยังคงไม่มีอาการ แต่ก็มีการทำลาย อวัยวะต่าง ๆ ทีละน้อยอย่างช้า ๆ จนเกิดผลแทรกซ้อน นั่นอาจรวมถึงการทำให้หัวใจล้มเหลว หัวใจขาดเลือด ไตเสื่อม อัมพฤกษ์และอัมพาต ในขณะที่ความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงจะแสดงอาการต่าง ๆ เช่น เลือดกำเดาไหล ตาหนึ่งข้างมองไม่เห็น ชั่วคราว เจ็บหน้าอก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะตุบ ๆ และเหนื่อยง่าย เป็นต้น 3.โรคข้อเข่าเสื่อม คือโรคที่พบได้บ่อยมากที่สุดในกลุ่มคนสูงอายุ เนื่องจากร่างกายที่มีอายุมากขึ้น ส่งผลให้ ความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของผิวข้อกระดูกอ่อนในร่างกายลดลง รวมทั้งน้ำในไขข้อก็มีความเข้มข้นและความยืดหยุ่น ที่ลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากสารไฮยาลูรอนิคเสื่อมคุณภาพ จึงทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งการงอข้อและการเหยียดเข่า ในแต่ละครั้ง ส่งผลให้รู้สึกปวด บวม ยึด และมีเสียงดังในเข่า 4.โรคหลอดเลือดหัวใจ เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงอายุ หลอดเลือดหัวใจก็จะเริ่มเสื่อมสภาพลง ซึ่งเกิดจากการที่ คอเลสเตอรอลสะสมเป็นเวลานาน เนื่องจากพฤติกรรมในช่วงวัยหนุ่มสาวได้ผ่านการทานอาหารประเภทฟาสฟู้ด การสูบบุหรี่ และการไม่ออกกำลังกาย เป็นต้น ซึ่งคราบไขมันที่เกาะภายในผนังหลอดเลือดหัวใจส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัว และคอยขัดขวาง การเดินของเลือด จึงทำให้เลือดไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงหัวใจได้ จนหลอดเลือดแดงตีบตัน นั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตกะทันหัน 5.โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะที่เลือดไม่สามารถไหลเวียนเพื่อไปเลี้ยงสมองได้ จึงทำให้สมองขาดออกซิเจนและเลือด หากผู้สูงวัยไม่ได้รับการรักษาได้ทันเวลา ก็อาจทำให้เซลล์สมองค่อย ๆ ตายไป สำหรับสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองนั้น เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ซึ่งหลอดเลือดมีปัญหาและอาจเกิดการตีบตันหรือแตก จึงทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือด ส่งผลให้เกิดการสูญเสียการควบคุมร่างกายตามมา ท่านผู้ฟังครับ/คะ ทั้ง 5 โรคข้างต้นนั้น ล้วนเป็นโรคที่พบมากที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้นลูกหลานหรือคนในครอบครัว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหมั่นสังเกต หรือควรพาผู้สูงอายุในบ้านไปตรวจสุขภาพเพื่อตรวจหาโรคต่าง ๆ เพื่อที่จะได้ป้องกันหรือรักษาได้ทันท่วงทีครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “ผู้สูงอายุกับ 5 โรคร้ายใกล้ตัว” เรียบเรียงและนำเสนอโดย ฐิติมา มหัทธนขจร ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา: www.sanook.com


ไฟล์เอกสารประกอบ
1435.ผู้สูงอายุกับ 5 โรคร้ายใกล้ตัว.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar