เปิดจองเหรียญที่ระลึกดัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทำเหรียญที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง "ออฟฟิชหลวง" ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทย 
.
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เชิญชวน ผู้สนใจ สามารถสั่งจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยสามารถสแกน QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2271 8000 ต่อ 8024 , 2504 หรือ 093 635 5996


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar