ประกาศ สวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (สายเศรษฐกิจ)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั(3).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar