ประกาศ สวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว (ผู้แปลข่าวต่างประเทศ)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศ สวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั(1).pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar