ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมพบศิลปิน ฉายามิเตอร์ "รวมทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว ALL in One " สร่างศัลย์ เรืองศรี หนูมิเตอร์ วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคมนี้ เวลา ๑๘.๐๐น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิตถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมพบศิลปิน ฉายามิเตอร์ "รวมทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว ALL in One " สร่างศัลย์ เรืองศรี หนูมิเตอร์ วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคมนี้ เวลา ๑๘.๐๐น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการหลังใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต พร้อมศิลปินเปิดหมวกใต้ดินวงคาราวะ ลานกิจกรรม ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐น.

ลงชื่อได้ที่

https://forms.gle/6qdTuBsnDpMye6mUA

ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ fb: ถนนดนตรี

โทร. ๐๙๕- ๔๐๕๔๘๔๘

#ถนนดนตรี

#เรายังเป็นนักเดินทาง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar