นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในเวทีผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 ที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ย้ำ 3 แนวทาง ความยั่งยืน-การค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง และความเชื่อมโยง โดยเชื่อมั่นจะเป็นแนวทางสู่ประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง ฟื้นตัวได้และสงบสุข 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในเวทีผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 ที่นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ย้ำ 3 แนวทาง ความยั่งยืน-การค้าการลงทุนที่เปิดกว้าง และความเชื่อมโยง โดยเชื่อมั่นจะเป็นแนวทางสู่ประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง ฟื้นตัวได้และสงบสุข 
.
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 และร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ที่ศูนย์การประชุมมอสโคนีเซ็นเตอร์ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา
.
โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลง ภายใต้หัวข้อ “การสร้างเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นจากความเชื่อมโยง” ย้ำว่าไทยมุ่งมั่นสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและเอเปค เพื่อมุ่งสู่ประชาคมเอเชีย-แปซิฟิก ที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นและสงบสุข พร้อมเสนอ 3 แนวทางต่อเอเปค ได้แก่ แนวทางการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสานต่อการพัฒนาเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ขณะที่สภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) เดินหน้าผลักดันการจัดทำปฎิญญา BCG รวมถึงการจัดการประชุมว่าด้วยอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Future Forum) ครั้งแรก เพื่อกระตุ้นธุรกิจ
.
แนวทางการเปิดการค้าและการลงทุนด้วยระบบการค้าพหุภาคี ที่ยึดองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นแกนกลาง ซึ่งไทยได้พยายามผลักดันเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP-แอฟ แทป) เพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยไทยจะเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) อื่น ๆ ในเชิงรุก รวมทั้งยกระดับการเจรจาที่มีอยู่เพื่อรับมือกับความท้าทายทางการค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่
.
และแนวทางสุดท้ายเสริมสร้างความเชื่อมโยง เพื่อเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่น โดยไทยกำลังเดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ (Landbridge) เชื่อมมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก รวมถึงยังอนุมัติวีซ่าฟรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนความต่อเนื่องของบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อย (Micro, Small and Medium Enterprise: MSMEs) และสตาร์ทอัพ
.
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียินดีกับสหรัฐฯ ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมที่เป็นประโยชน์ครั้งนี้ โดยไทยพร้อมร่วมประสานความร่วมมือกับประเทศเปรูในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งต่อไปเพื่อสานต่อความสำเร็จนี้


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar