กระทรวงแรงงาน แนะนำช่องทางสอบถามการจ้างแรงงานต่างด้าวกระทรวงแรงงาน แนะนำช่องทางสอบถามการจ้างแรงงานต่างด้าว
- สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
- สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
- สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694
- เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th
- ศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2232 1467 ภายในวันและเวลาราชการ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar