เร่งตรวจสอบ การโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งวด ก.ย. 66 หลังตกหล่นกว่า 3,000 ราย

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การอุดหนุนเงินเด็กแรกเกิด 0-6 ขวบ เดือนละ 600 บาท เป็นเรื่องที่กระทรววง พม. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กเล็ก 0-6 ขวบ กว่า 4 ล้านคน เข้าถึงสิทธิ์ ดังนั้น ต้องเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองรู้ว่ามีสิทธิ์และสามารถใช้สิทธิ์นั้นได้ เพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์ต่างๆ
.
ส่วนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดงวดล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา ประมาณ 2,288,000 คน ปรากฏว่า ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์กว่า 3,000 ราย ดังนั้นต้องทำขจัดปัญหาเพื่อให้กรณีที่ถูกคัดออกจากสิทธิลดลงให้น้อยที่สุด โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ต้องใส่ใจในการลงรายละเอียดข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์ให้ถูกต้อง
.
ส่วนปัญหาที่ทำให้เด็กตกหล่นไม่ได้รับเงินอุดหนุนมากกว่า 3,000 คน นายวราวุธ กล่าวว่า เนื่องจากข้อมูลไม่ตรงกัน จึงมอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดไปตรวจสอบแต่ละกรณีว่า ข้อมูลไม่ตรงกันในส่วนไหน อย่างไร และจะปรับแก้ไขอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก ส่วนกรณีเด็กตกหล่นสิทธิกว่า 3,000 คน หากตรวจสอบเอกสารเสร็จสิ้น เงินจะตกเบิกแล้วก็จะเข้าบัญชีในงวดถัดไป


image รูปภาพ
เร่งตรวจสอบ การโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด งวด ก.ย. 66 หลังตกหล่นกว่า 3,000 ราย

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar