กระทรวงแรงงาน เร่งหารือ 3 ฝ่าย หาความเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทในต้นปี 2567

กระทรวงแรงงาน เร่งหารือ 3 ฝ่าย หาความเป็นไปได้ในการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทในต้นปี 2567
.
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 600 บาท ว่า เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้กำหนดในนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา แต่เป็นการหาเสียงของพรรคการเมืองว่าค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2570 ต้องไปถึง 600 บาท อย่างไรก็ตามนายกฯ กล่าวในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำว่าในปีหน้าควรจะมีค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท ดังนั้นกระทรวงแรงงานต้องนำมาเป็นตัวตั้งต้นเพื่อหารือกับทั้งฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามระบบไตรภาคี โดยจะลงพื้นที่ไปในต่างจังหวัดเพื่อเก็บข้อมูลจากโรงงานต่างๆ ว่าจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำอย่างไร เพื่อนำมาหารือให้ได้ข้อยุติเพื่อให้ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ได้ในต้นปี ทั้งนี้ หากรัฐบาลอยู่ครบ 4 ปี ค่าจ้างขั้นต่ำ 600 บาท ถึงแน่นอน
.
ส่วนค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูแลนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในปี 2567 ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือทุกสาขา จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า 400 บาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar