นายกฯ เตรียมหารือกฤษฎีกายกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ไม่ได้ใช้แล้ว และเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการยกเลิกคำสั่ง คสช. ว่า ต้องปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่ใช้แล้วและเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตอยู่และปฎิบัติหน้าที่ แต่ฉบับไหนที่ไม่สามารถยกเลิกได้ก็ต้องนำกลับมาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างจะไม่ขัดกับหลักนิติธรรมในการบริหารงานโดยรวม

.

นายเศรษฐา ระบุด้วยว่า ขณะนี้ส่วนตัวดูแลงานด้านความมั่นคงทั้งหมด เพราะงานด้านความมั่นคงเป็นงานที่สำคัญ ไทยเป็นประเทศที่อยู่บนเอกราชมาโดยตลอด แต่ทั่วโลกยังมีความขัดแย้งสูงจึงจะมีการพูดคุยกับหลายประเทศ ในการที่จะเดินทางไปประชุมยูเอ็นสัปดาห์หน้า ซึ่งถือว่าเป็นความมั่นคงนอกประเทศและความมั่นคงทางการค้า เพราะความมั่นคงภายในมีความพร้อมอยู่แล้ว ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงกับพี่น้องประชาชนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ซึ่งในอดีตมีการพูดคุยกันที่รุนแรงไป ก็จะมีการลดช่องว่างระหว่างสถาบันทหารกับประชาชน การสื่อสารที่ดีและจะมีการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ว่าการสมัครใจเกณฑ์ทหารบางส่วน การนำพื้นที่ทหารให้ประชาชนทำการเกษตร หรือให้ทหารมาช่วยเรื่องภัยพิบัติดูแลไม่ท่วมไม่แล้ง ซึ่งมีหลายมิติที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถทำได้แต่ขอใช้เวลาในการพูดคุยกัน ถ้าพร้อมจะประกาศให้ทราบ ยืนยันไม่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar