Soft Power สาขาอาหาร

ครัวไทย สู่ครัวโลก

 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน
 

 -บูรณาการทุกหน่วยงาน
 -สนับสนุนงบประมาณ
 -ตรา พรบ.กองทุนการเงินสนับสนุนธุรกิจ Soft Power
 
 
 

 

 


ชุมพล แจ้งไพร กรรมการภาคเอกชน
ตัวแทนผู้ขับเคลื่อน Soft Power สาขาอาหาร

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar