Soft Power สาขาหนังสือ

หนังสือสร้างคน คนสร้างชาติ

 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน
 

 -สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ห้องสมุดรูปแบบใหม่ทั่วประเทศ
 -ตั้งสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติ
 -สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดและร่วมงาน Book fair
 
 
 

 

 จรัญ หอมเทียนทอง กรรมการภาคเอกชน
ตัวแทนผู้ขับเคลื่อน Soft Power สาขาหนังสือ

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar