Soft Power สาขาภาพยนตร์

ผลักดันภาพยนตร์ และซีรีย์ไทยสู่ตลาดโลก

 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน
 

 -ตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานการทำงานถ่ายทำ
 -Thailand Movie Database (หอภาพยนตร์แห่งชาติ)
 -จัดการให้การประกวดแบบในภาครัฐเป็นไปโดยสุจริต ยุติธรรม 
 -สนับสนุนงบด้านการลงทุน การแปล ค่าเดินทาง ประชาสัมพันธ์
 -ลดหย่อนภาษี
 

 

 


หม่อมราชวงศ์ เฉลิมชาตรี ยุคล กรรมการภาคเอกชน
ตัวแทนผู้ขับเคลื่อน Soft Power สาขาภาพยนตร์

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar