Soft Power สาขาเกม

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมในภูมิภาค

 

สิ่งที่ต้องการให้รัฐสนับสนุน
 

 -ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยงานในด้านต่าง ๆ
 -สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
 
 
 
 

 

 


สิทธิชัย เทพไพฑูรย์ กรรมการภาคเอกชน
ตัวแทนผู้ขับเคลื่อน Soft Power สาขาเกม

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar