รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 8 กันยายน 2566

รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 8 กันยายน 2566 ออกอากาศ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น. FM 92.5 MHz / AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดย สรรพร ปัญญาดิลก และ พิริยาภรณ์ วงศ์อุบล


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar