รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 7 กันยายน 2566

รายการ บันทึกสถานการณ์ วันที่ 7 กันยายน 2566 ออกอากาศ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-09.00 น. FM 92.5 MHz / AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย โดย พิริยาภรณ์ วงศ์อุบล และ สรรพร ปัญญาดิลก


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar