ความคืบหน้า การแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ นายกฯ เศรษฐา บอกว่าสามาถเลือกได้ ว่าจะจ่ายงวดเดียว หรือแบ่งจ่าย
@radiothailandonline ความคืบหน้า การแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ นายกฯ เศรษฐา บอกว่าสามาถเลือกได้ ว่าจะจ่ายงวดเดียว หรือแบ่งจ่าย #เงินเดือนข้าราชการ #ข้าราชการ #รู้จากtiktok #tiktokuni #ข่าวtiktok #tiktoknews ♬ Documentary video: Tension orchestra(1259187) - RE:MUSICA

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar