แว่วหวานตำนานเพลง Season 2 EP 2 - มหาราชานุสรณ์ - วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

“มหาราชานุสรณ์ สองรัชกาล” 

หนึ่งกษัตริย์ผู้เลิกทาสดำรงเอกราชพัฒนาประเทศ 
หนึ่งกษัตริย์นักพัฒนานำความสุขสู่ไพร่ฟ้าประชาชน
______________________
     เนื่องด้วยเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
และทรงเป็นที่รักเทิดทูนของปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
_______________________
     วงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันปิยมหาราช และวันนวมินทรมหาราช 
บรรเลงและขับร้อง บทรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ และบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “เรื่องเงาะป่า” 

     ในรายการ แว่วหวานตำนานเพลง พุธที่ 25 ตุลาคม 2566 
สามารถรับฟังรายการสดได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
พร้อม Facebook Live ทาง Radio Thailand และ แว่วหวานตำนานเพลง 🎙️


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar