คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ มาตรการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง

 

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ มาตรการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อยมีรายได้เหลือเพียงพอต่อรายจ่ายจำเป็นในครัวเรือน


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar