ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน สนับสนุนปฏิญญาดานัง หวังให้สื่อช่วยขับเคลื่อนพลเมืองอาเซียน

 

ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน สนับสนุนปฏิญญาดานัง หวังให้สื่อช่วยขับเคลื่อนพลเมืองอาเซียน มีความรู้เท่าทันข่าวปลอม


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar