ท่าอากาศยานไทย อำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวจีนและคาซัคสถานที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินทาง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกผู้โดยสารชาวจีนและคาซัคสถานที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา หนังสือเดินทางตามนโยบายรัฐบาล ที่จะเริ่มบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรก


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar