คณะกรรมการจัดสร้างองค์พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะกรรมการจัดสร้างองค์พระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิธ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เตรียมจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar