นายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกรัฐสภา หลังการอภิปรายของสมาชิกที่มีความเห็นต่อนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา

 


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar