พระคติธรรม ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พระคติธรรม ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar