กรมพัฒนาที่ดิน จัดเต็มความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ งานวันดินโลก ปี 2566

กรมพัฒนาที่ดิน จัดเต็มความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ งานวันดินโลก ปี 2566 กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลกปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life” ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร นิทรรศการจากพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” นิทรรศการมีชีวิต สาธิตการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรด้านเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำ เสวนาวิชาการ เสวนากับหมอดินอาสา และกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจอีกมากมาย ขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทุกท่านมาร่วมงานวันดินโลกปี 2566 เพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรดินและน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

#วันดินโลก #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต #WorldSoilDay #soilandwaterasourceoflife


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar