สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

       📍 ผู้สนใจสามารถแจ้งความจำนงได้ที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และนำพวงมาลามาวางในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. โดยพวงมาลาที่นำมาวางต้องมีขนาดไม่เกิด ๙๐x๘๐ เซนติเมตร และไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลามาด้วย ทั้งนี้ ภายในงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดงาน


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar