แล้วทำไมดินป่าพรุถึงได้เปรี้ยวล่ะ??? หรือ ดินมีรสชาติเปรี้ยว?

โครงการ "แกล้งดิน" มีจุดกำเนิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ ทำให้ทรงทราบว่าราษฎรมีความเดือดร้อนจากปัญหาในพื้นที่ป่าพรุที่มีน้ำขังตลอดปี เมื่อดินแห้งจึงทำให้เกิดกำมะถัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเปรี้ยว

“ดินเปรี้ยว” คือ ดินที่เกิดจากการทับถมของอินทรียวัตถุซากพืชรากพืชเน่าเปื่อย จึงทำให้ดินเป็นกรด หรือดินเปรี้ยวนั้นเอง


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar