ทุกเส้นทางปลอดภัยสำหรับเด็ก

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “ทุกเส้นทางปลอดภัยสำหรับเด็ก” ท่านผู้ฟังครับ/คะ มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ กำหนดให้มีการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย โดยสำรวจการเดินทางของเด็ก ให้ความรู้ สร้างวินัย และฝึกทักษะในการเดินทางอย่างปลอดภัย การสร้างความตระหนักและให้ความรู้กับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อร่วมกันสนับสนุนให้เด็กเดินทางได้อย่างปลอดภัย ดังนี้ ครับ/ค่ะ 1. การเดินทางโดยทางเท้า ควรมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วยทุกครั้ง ไม่ปล่อยให้เด็กเดินทางเพียงลำพัง 2. การโดยสารรถจักรยาน ควรมีที่นั่งสำหรับเด็กยึดติดกับรถอย่างแข็งแรง มีเข็มขัดยึดเด็กกับที่นั่ง มีที่บังขา ที่วางเท้า มีที่ป้องกันเท้าเด็กเข้าซี่จักรยาน 3. การโดยสารรถจักรยานยนต์ ควรสวมหมวกนิรภัยที่มีขนาดและน้ำหนักพอดีกับศีรษะเด็กขณะเดินทางทุกครั้ง 4. การโดยสารรถยนต์ ต้องใช้ที่นั่งนิรภัยและเข็มขัดนิรภัยหรือคาร์ซีทที่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมตามวัย 5. การโดยสารรถโรงเรียน, รถรับ-ส่งนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก มีความปลอดภัย รวมถึงควรมีพี่เลี้ยงคอยตรวจสอบจำนวนเด็กเล็กที่โดยสารมากับรถขณะขึ้นลง 6. การโดยสารมากับเรือ ต้องสวมชูชีพให้เด็กทุกครั้ง ผู้ปกครองควรเฝ้าดูแลอย่างจริงจัง และที่สำคัญสำรวจการเดินทางของเด็ก จัดทำทะเบียนรถยนต์ทุกประเภทที่รับส่งนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการและเส้นทางไปกลับ รวมถึงการให้ความรู้ สร้างวินัยและฝึกทักษะเด็กในการเดินทางไป-กลับอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎจราจร หากข้ามถนนทางม้าลายให้รอสัญญาณไฟจราจร มองรอบด้าน เมื่อรถหยุดแล้วจึงค่อยข้ามไป หรือเดินขึ้นสะพานลอย และการเรียนรู้ป้ายจราจรต่าง ๆ เช่น ป้ายทางข้ามหรือทางม้าลาย จะช่วยให้ไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย ท่านผู้ฟังครับ/คะ ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงโครงสร้างการเดินทาง เช่น จัดทำทางม้าลาย สะพานลอย จะช่วยลดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันให้กับเด็ก ๆ ได้ รวมถึงบริเวณรอบนอกและภายในโรงเรียน ก็ต้องจัดการจราจรที่คำนึงถึงเด็กปฐมวัยอีกด้วย เช่น จัดบริเวณจุดรับ-ส่งนักเรียน จัดที่จอดรถครูให้เป็นสัดส่วน เมื่อคนพร้อม รถพร้อม ถนนพร้อม แค่นี้ก็ช่วยลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุให้เด็ก ๆ ได้เดินทางอย่างปลอดภัย และมีความสุขในทุกเส้นทาง ครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “ทุกเส้นทางปลอดภัยสำหรับเด็ก” เรียบเรียงโดย จิดาภา ศศิธรภัทร์ / เตชินท์ มัชฌันติกะ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
13 พ.ย. 66 เรื่อง ทุกเส้นทางปลอดภัยสำหรับเด็ก.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar