เปิดเว็บไซต์ “Thai Disaster Alert” แจ้งเตือนภัย 24 ชั่วโมง

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “เปิดเว็บไซต์ “Thai Disaster Alert” แจ้งเตือนภัย 24 ชั่วโมง” ท่านผู้ฟังครับ/คะ หลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน THAI DISASTER ALERT หรือแอป TDA ซึ่งเป็น Mobile Application แจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเจาะลึก เข้าถึงเฉพาะพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยสาธารณภัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันภัย ก่อนที่ภัยจะมาถึงได้อย่างทันท่วงที ครับ/ค่ะ และขณะนี้ ได้ต่อยอดการแจ้งเตือนสาธารณภัยผ่านระบบออนไลน์ โดยเปิดเว็บไซต์แจ้งเตือนสาธารณภัย Thai Disaster Alert Web (tdaweb.disaster.go.th/tda/AlertHome) ซึ่งมีจุดเด่นในการแจ้งเตือนสาธารณภัยไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบสัญญาณเสียงเตือนภัย (Alarm) แบบอัตโนมัติ โดยระบบทำการแจ้งเตือนสาธารณภัยร้ายแรง (สาธารณภัยระดับ 3 และระดับ 4) ในทุกประเภทภัย เช่น อุทกภัย แผ่นดินไหว สึนามิ ฯลฯ รวมถึงยังให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัย สภาพอากาศ คาดการณ์ฝน และประกาศแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมทรัพยากรธรณี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กรมชลประทาน ฯลฯ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของประกาศแจ้งเตือนสาธารณภัยของแต่ละพื้นที่ได้ ซึ่งจะแสดงภาพแผนที่ประเทศไทย หากมีพื้นที่ไหนเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยจะขึ้นแถบสีในพื้นที่จังหวัดนั้นให้เห็นชัดเจน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกเลือกจังหวัดบนแผนที่ เพื่อดูการแจ้งเตือนเฉพาะจังหวัดของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม Thai Disaster Alert Web ยังตอบโจทย์การเป็นแพลตฟอร์มแจ้งเตือนสาธารณภัยออนไลน์ที่เหมาะสำหรับสถานประกอบการ ผู้ประกอบการโรงแรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั่วไป สำหรับใช้ในการติดตาม และเฝ้าระวังข้อมูลสถานการณ์ภัย และรับข้อมูลการแจ้งเตือนสาธารณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ท่านผู้ฟังครับ/คะ นอกจากนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังมีแผนการที่จะพัฒนาระบบ Cell Broadcast มาใช้ในการแจ้งเตือนสาธารณภัยผ่านระบบเสาสัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากระบบดังกล่าว ถือเป็นระบบที่มีความเสถียร และช่วยให้การแจ้งเตือนสาธารณภัยเป็นไปได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย ครับ/คะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “เปิดเว็บไซต์ “Thai Disaster Alert” แจ้งเตือนภัย 24 ชั่วโมง” เรียบเรียงโดย ยุทธพร บานเย็น / เตชินท์ มัชฌันติกะ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา : ไทยคู่ฟ้า https://tdaweb.disaster.go.th/tda/AlertHome กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ไฟล์เอกสารประกอบ
12 พ.ย. 66 เรื่อง Thai Disaster Alert แจ้งเตือนภัย 24 ชั่วโมง.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar