อย่าใช้มือถือขณะชาร์ทแบต

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “อย่าใช้มือถือขณะชาร์ทแบต” ท่านผู้ฟังครับ/คะ จากเหตุการณ์ที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วทำให้เกิดไฟดูดจนถึงขั้นเสียชีวิตนั้น หรือมือถือเกิดระเบิด/ไฟลุกไหม้ เหตุการณ์ส่วนใหญ่มักเกิดจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือไม่เหมาะสม เช่น มีพฤติกรรมใช้งานมือถือโดยเล่นเกม เล่นสื่อสังคมออนไลน์ ในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ไปด้วย หรือการใช้อุปกรณ์การชาร์จที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดวิธี อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ครับ/ค่ะ ทั้งนี้มีวิธีสังเกตอุปกรณ์ตัวชาร์จแบตเตอรี่ โดยให้สังเกตจากเครื่องหมายรับรองมาตรฐานที่ประทับบนตัวชาร์จแบตเตอรี่ สามารถตรวจสอบสินค้าที่มีเครื่องหมาย NBTC ID บนกล่องโทรศัพท์มือถือ กรณีซื้อเครื่องใหม่ และเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. บนแบตเตอรี่ กรณีซื้อเฉพาะแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยและผ่านมาตรฐาน ครับ/ค่ะ สำหรับวิธีชาร์จแบตเตอรี่ให้ปลอดภัย สามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไม่ใช้แบตเตอรี่ของปลอมหรือของเลียนแบบ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร 2. ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความร้อนสะสม ทำให้แบตเตอรี่บวมหรือระเบิด และเกิดประกายไฟได้ 3. เพื่อความปลอดภัยควรถอดปลั๊กสายชาร์จทุกครั้งหลังใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อประจุไฟอยู่ในระดับร้อยละ 40 เพื่อให้ประจุไฟแบตเตอรี่ทำงานได้ตามปกติ จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 4. ไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดแล้วจึงชาร์จไฟ เพราะแบตเตอรี่จะทำงานหนักเพิ่มเป็น 3 เท่า จึงเป็นสาเหตุให้เครื่องร้อนจัดและเกิดการระเบิดได้ 5. ชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี โดยเสียบสายชาร์จกับปลั๊กไฟก่อนแล้วจึงค่อยเสียบสายชาร์จกับมือถือ เพื่อป้องกันไฟกระชาก ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดระเบิดได้ 6. ข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ คือ ไม่เล่นมือถือ ขณะชาร์จ เพราะทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักกว่าปกติถึง 40 เท่า ส่งผลให้เครื่องร้อนจัดและเกิดการระเบิดได้ 7. ใช้ปลั๊กไฟสายพ่วงในการชาร์จไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟกระชาก ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ 8. ไม่ชาร์จมือถือในขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้าน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร 9.ไม่ใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟที่ชำรุดเสียหาย อาทิ สายไฟขาด ขั้วสายชาร์จหลวม เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้ ท่านผู้ฟังครับ/คะ การป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน โดยการเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ ผ่านการทดสอบมาตรฐาน รวมถึงการใช้งานแบตเตอรี่ที่ถูกวิธีตามวิธีดังกล่าวข้างต้น จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือแบตเตอรี่ระเบิดและส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างดีครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “อย่าใช้มือถือขณะชาร์ทแบต” เรียบเรียงโดย ยุทธพร บานเย็น / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา : รพ.บางมูลนาก


ไฟล์เอกสารประกอบ
20 พ.ค. 66 เรื่อง อย่าใช้มือถือขณะชาร์ทแบต.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar