ข้อควรรู้ในการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เริ่มต้นได้จากตัวเรา

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “ข้อควรรู้ในการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เริ่มต้นได้จากตัวเรา” ท่านผู้ฟังครับ/คะ อุบัติเหตุไม่เคยจำกัดรูปแบบ ไม่จำกัดสถานที่ ไม่ต้องการเวลามาก ไม่มีฤกษ์ยาม และไม่ได้ตั้งใจ ผู้ขับขี่จึงควรมีความปลอดภัยไว้ตลอดเวลาจะดีที่สุด ซึ่งในการขับขี่อย่างปลอดภัยส่วนหนึ่งต้องมาจากความรอบคอบและไม่ประมาทในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน รวมถึงการตรวจสภาพรถยนต์ด้วย วันนี้บทความประจำวันจึงมีเทคนิคดีๆ มานำเสนอเพื่อขับรถอย่างปลอดภัย ดังนี้ ครับ/ค่ะ 1. ก่อนขึ้นรถ ควรสำรวจรอบๆ รถ กระจกหน้า กระจกหลัง ใสสะอาดดีพอหรือยัง ไฟหน้า ไฟเบรก ไฟเลี้ยว สภาพยาง ตรวจเช็คลมยางและเติมลมตามพิกัด กระทะล้อ และความสะอาดของตัวรถโดยรวม 2. การปิดล็อกประตูถือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญอีกขั้นหนึ่ง 3. ปรับที่นั่งให้พอเหมาะ โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ 3.1 ปรับที่นั่งให้ถูกสุขลักษณะ 3.2 ตำแหน่งที่นั่ง ต้องมองเห็นทัศนะวิสัยในมุมกว้างที่สุด ทั้งทางตรง ด้านข้าง และด้านหลัง 3.3 ความสะดวกในการควบคุมรถ รวมถึงใช้และหยิบจับอุปกรณ์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจับหรือหมุนพวงมาลัย ใช้เกียร์ ใช้สัญญาณ ใช้เท้าเหยียบกระเดื่องต่างๆ ได้อย่างมั่นคงแม่นยำ 4.ปรับกระจกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะกระจกรถถือได้ว่าเป็นตาที่สามของคนขับรถ โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ กระจกแบบแบนราบ (flat mirror) หรือ “กระจกมองหลัง” ให้ภาพและระยะทางตรงกับความเป็นจริง และกระจกนูน (convex mirror) ให้ภาพผิดจากความเป็นจริง ผิดมากน้อยขึ้นอยู่กับความนูนที่ไม่เท่ากัน สำหรับวิธีขับรถให้ปลอดภัย เมื่อต้องขับรถตอนฝนตก มีดังนี้ 1. ถ้าฝนตกหนักมากๆ จนมองไม่เห็นทางข้างหน้าโดยเฉพาะยามกลางคืน ควรหาที่ปลอดภัยหยุดพักดีกว่าขับเสี่ยงเหมือนคนสายตาพร่ามัว 2. ใช้ความเร็วได้เท่าที่จะหยุดรถได้ในระยะที่มองเห็น ถ้าเป็นไปได้ให้ขับในเลนกลาง เพราะน้ำฝนมักระบายและขังอยู่บริเวณด้านข้าง แล้วอย่าลืมทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 4 วินาที หรือราว 2 เท่าของระยะทิ้งห่างในการขับรถในภาวะปกติ 3. หากไม่สามารถมองเห็นทางข้างหน้าได้ชัดเจนในระยะ 150 เมตร ให้เปิดไฟใหญ่ (ไฟต่ำ) 4. หากฝนตกกลางคืนและมีน้ำท่วมขัง พยายามมองและใช้แนวรั้ว แนวขอบถนน หรือที่กั้นประกอบการตัดสินใจ ท่านผู้ฟังครับ/คะ เนื่องจากสาเหตุอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุท้องถนนในประเทศไทยนั้น คือการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น ทุกคนควรให้ความสำคัญกับวินัยในการขับขี่ที่จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งต้องเริ่มต้นจากตนเอง และไม่ลืมที่จะมีน้ำใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุให้มากที่สุด ครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “ข้อควรรู้ในการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เริ่มต้นได้จากตัวเรา” เรียบเรียงโดย นฤนาถ แข็งขัน / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา: หนังสือขับขี่ปลอดภัยตั้งสติ ก่อนสตาร์ท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และ หนังสืออย่าเสี่ยงกับความเร็ว


ไฟล์เอกสารประกอบ
16 พ.ค. 66 เรื่อง ข้อควรรู้ในการขับรถอย่างปลอดภัย ที่เริ่มต้นได้จากตัวเรา.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar