ต้นไม้ฟอกอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “ต้นไม้ฟอกอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ท่านผู้ฟังครับ/คะ การปลูกต้นไม้ภายในบ้าน คอนโด หรือวางบนโต๊ะทำงานนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังช่วยดักจับฝุ่นละอองและยังช่วยฟอกอากาศด้วย เพราะในอากาศมีสิ่งที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรา ทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือฝุ่น PM 2.5 สารระเหยจากเครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องพิมพ์ ได้แก่ เบนซิน โทลูอีน และโอโซน สารฟอร์มาลดีไฮด์ จากบ้านหรืออาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์ใหม่ ไม้อัด บอร์ด สี พลาสติก รวมถึงปูน และก๊าซพิษต่าง ๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ครับ/ค่ะ จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า การปลูกต้นไม้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดักจับสารพิษในอากาศ และสามารถป้องกันฝุ่นละออง เพราะส่วนต่างๆ ของต้นไม้ โดยเฉพาะใบ สามารถช่วยดักฝุ่นได้ดี ซึ่งฝุ่นละอองที่ลอยอยู่บนอากาศจะผ่านต้นไม้ติดค้างอยู่บนผิวใบ โดยพืชตระกูลสนจะช่วยดักจับฝุ่นได้ เพราะโครงสร้างของใบมีความละเอียดซับซ้อน แต่หากเป็นไม้เลื้อยจะดักจับฝุ่นได้มากกว่าไม้อื่น เพราะมีพื้นผิวใบมากกว่าต้นไม้อื่น ด้วยลักษณะใบที่เรียวเล็ก ชื้น หยาบ มีขน หรือผิวใบที่เหนียวจะทำให้ฝุ่นเกาะติดใบได้ดี ส่วนลำต้น กิ่งก้านที่มีโครงสร้างพันกันอย่างสลับซับซ้อนมีส่วนช่วยดักจับฝุ่นได้เช่นกัน ต้นไม้ที่ควรปลูกบริเวณบ้าน อาทิ ไทรเกาหลี โมก ตะขบ การเวก พวงครามออสเตรเลีย อโศกอินเดีย และสนฉัตร แต่ไม่ควรปลูกไม้ผลัดใบเพราะบางช่วงไม่มีใบดักจับฝุ่น ก่อนปลูกจึงต้องเลือกชนิดต้นไม้ให้เหมาะสมกับสภาพหรือบริเวณที่จะปลูก สำหรับต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ง่ายภายในอาคารและช่วยฟอกอากาศและดูสารพิษ มีดังนี้ 1. พลูด่าง สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 75% และยังสามารถคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางวัน ได้ถึง 100% จึงเหมาะสำหรับการนำมาปลูกภายในบ้านเป็นต้นไม้ฟอกอากาศชั้นดี 2. ลิ้นมังกร เป็นพืชที่คายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืน และจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนกลางวัน จึงเหมาะสำหรับการปลูกในห้องนอน นอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศให้ปราศจากฝุ่นละลองอีกด้วย 3. ว่านหางจระเข้ ไม้ประดับมากสรรพคุณที่นอกจากจะใช้ดูแลรักษาแผลผุพองได้ดี มีความสวยความงามแล้ว ยังสามารถปลูกในห้องนอนได้เนื่องจากคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืน ช่วยฟอกอากาศ มีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งพบในสารเคลือบต่างๆ ทั้งยาทาเล็บ ยาเคลือบเฟอร์นิเจอร์ และสีทาบ้าน 4. เดหลี เป็นไม้ล้มลุกที่มีกลิ่นหอมและยังมีดอกสวยงาม มีความสามารถในการดูดซับสารพิษประเภทกาว อะซิโตนซึ่งมีอยู่ในเครื่องสำอาง น้ำยาทาเล็บ น้ำยาลบคำผิด สารไตรคลอโรเอทีลีน ซึ่งมีอยู่ในเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เตาแก๊ส น้ำยาเคลือบเงาไม้ รวมทั้งเบนซินและฟอร์มาลดีไฮด์ 5. กล้วยไม้ นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามแล้ว ยังมีความสามารถในการดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถคายก๊าซออกซิเจนได้ในปริมาณมากในแต่ละวัน ท่านผู้ฟังครับ/คะ ความเชื่อเดิมๆ ที่บอกว่าการปลูกต้นไม้ภายในห้องนอนเป็นอันตราย เนื่องจากในเวลากลางคืนต้นไม้ส่วนใหญ่จะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา แต่จริงๆ แล้วปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ส่วนใหญ่คายออกมานั้นมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณที่มนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงปล่อยออกมา ครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “ต้นไม้ฟอกอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว” เรียบเรียงโดย อรัญญา ชมชื่น / เตชินท์ มัชฌันติกะ นำเสนอ ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา : กรมอนามัย


ไฟล์เอกสารประกอบ
19 ม.ค. 66 เรื่อง ต้นไม้ฟอกอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียว.pdf |


คะแนนโหวต :