นมแม่ดีที่สุด

บทความประจำวัน วันนี้เสนอเรื่อง “นมแม่ดีที่สุด” ท่านผู้ฟังครับ/คะ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเตือนห้ามนำนมข้นหวานไปใช้เลี้ยงทารกโดยเด็ดขาด เนื่องจากมีสารอาหารไม่เพียงพอกับการเจริญเติบโตของทารก และมีปริมาณน้ำตาลสูงมากหากนำมาเลี้ยงทารก จะทำให้ เกิดภาวะขาดโปรตีน พลังงาน และสารอาหาร ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยทารกแรกเกิด ควรเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน ดีที่สุด นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูลว่า นมแม่นั้นเข้มข้นด้วยสารอาหาร สารภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมน และสารอาหารต่าง ๆ ที่เหมาะกับการเจริญเติบโต และช่วยพัฒนาสมองของทารกวัยเกิด จนถึงอายุ 6 เดือน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และช่วยให้แม่ไม่มีน้ำหนักคงค้าง องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำทารกแรกเกิด จนถึงอายุ 6 เดือน ควรได้กินนมแม่อย่างเดียว อีกทั้งนมข้นหวาน ไม่ควรนำมาเลี้ยงทารก เนื่องจากส่วนประกอบหลัก มีเพียงไขมัน น้ำตาล โซเดียม ต่างจากนมแม่และนมผงดัดแปลงสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนมสำหรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะ ที่มีสารอาหารมากกว่า ทั้งนี้การนำนมข้นหวานมาใช้เลี้ยงทารก ทำให้ทารกเสี่ยงต่อภาวะขาดโปรตีน พลังงาน และสารอาหาร ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันต่ำ ติดเชื้อง่าย และเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ กรมอนามัยยังได้แนะนำ 9 แนวทางการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้อาหารตามวัยแก่ทารกและเด็ก อย่างเหมาะสม คือ 1) ให้นมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 เดือน ไม่ต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำ/ 2) เริ่มให้อาหารตามวัย ที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน ตามวัยหลังอายุ 6 เดือน ควบคู่กับนมแม่/ 3) เพิ่มจำนวน มื้ออาหารตามวัยเมื่ออายุลูกเพิ่มขึ้น จนครบ 3 มื้อ เมื่ออายุ 9-11 เดือน/ 4) ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณ และความหยาบของอาหารขึ้นตามอายุ/ 5) ให้อาหารรสธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการปรุงแต่งรส/ 6) ให้อาหารสะอาดและปลอดภัย/ 7) ให้ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวาน และน้ำอัดลม/ 8) ฝึกวิธีดื่มกินให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย และ 9) เล่นกับลูกสร้างความผูกพัน หมั่นติดตาม การเจริญเติบโตและพัฒนาการ ท่านผู้ฟังครับ/คะ นมแม่เป็นอาหารที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับทารก เพราะมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตทางกาย พัฒนาสมอง จอประสาทตา รวมทั้งเป็นอาหารที่ย่อยง่าย ถูกสร้างมาให้เหมาะสมที่สุดกับสภาพร่างกายของทารกในแต่ละช่วงอายุ ช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมทั้งสติปัญญา อารมณ์ และยังสร้างสายใยความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกน้อยอีกด้วยครับ/ค่ะ จบบทความประจำวัน เรื่อง “นมแม่ดีที่สุด” เรียบเรียงและนำเสนอโดย ขนิษฐา ยิ้มดี ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ โทรศัพท์ 0 2277 3804 ในวันและเวลาราชการ ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


ไฟล์เอกสารประกอบ
1436.นมแม่ดีที่สุด.pdf |


คะแนนโหวต :