ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (สายเศรษฐกิจ)

 


รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (สายเศรษฐกิจ) วันที่แผยแพร่ 11/10/2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (สายเศรษฐกิจ) วันที่แผยแพร่ 2/11/2566
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (สายเศรษฐกิจ) วันที่แผยแพร่ 8/11/2566

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar