นกแอร์ปรับเปลี่ยนตารางบิน รองรับปีการท่องเที่ยวตรัง 52 และเตรียมต้อนรับแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตรังเกมส์

นายอับดุลเลาะห์ หะยีสะบูดิง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง เปิดเผยว่า ทางสายการบินนกแอร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนตารางบินใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของจังหวัดตรัง ที่นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประกาศให้ปี 2552 เป็นปีแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ตรังเกมส์ ระหว่างวันที่ 9-19 กันยายน และการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ศรีตรังเกมส์ รวมทั้งรองรับการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2552 ด้วย ทั้งนี้ ทางสายการบินนกแอร์ แจ้งว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินจากเดิม ในช่วงบ่ายของทุกวันมาเป็นช่วงเช้า คือ เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ตรัง เป็นเวลา 07.00-08.25 น. และเที่ยวบิน ตรัง - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เป็นเวลา 08.55-10.20 น. ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 แล้ว โดยการปรับเปลี่ยนตารางบินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้โดยสารให้เกิดความเคยชิน ก่อนที่ทางสายการบินนกแอร์ จะเพิ่มเที่ยวบินในช่วงเดือนกันยายน และเดือนตุลาคม 2552 สำหรับระหว่างวันที่ 8-20 กันยายน 2552 จะมีการเพิ่มเที่ยวบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ตรัง ในเวลา 13.35-15.00 น. และจะเพิ่มเที่ยวบิน ตรัง - กรุงเทพฯ ในเวลา 15.30-16.55 น. ขิงทุกวัน ส่วนระหว่างวันที่ 1-23 ตุลาคม 2552 จะมีการเพิ่มเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ตรัง ในเวลา 15.00-16.25 น. และเที่ยวบิน ตรัง-กรุงเทพฯ ในเวลา 16.55-18.20 น. เฉพาะวันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์ เท่านั้น โดยขณะนี้ท่าอากาศยานตรัง มี 2 สายการบิน ที่เปิดให้บริการประชาชน และเป็นเที่ยวเช้าทั้ง 2 สายบิน ซึ่งสายการบินนกแอร์ จะให้บริการตามตารางการบินที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่วนสายการบินวันทูโก ได้ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบินเช่นเดิม คือ เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ตรัง ในเวลา 07.40-08.55 น. และเที่ยวบิน ตรัง - กรุงเทพฯ ในเวลา 09.25-10.40 น. ของทุกวัน โดยในแต่ละวันมีผู้โดยสารรวมประมาณ 150-200 ที่นั่ง ถือว่ามีปริมาณที่ไม่มากนัก เนื่องจากไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว แต่ในช่วงของการท่องเที่ยวที่กำลังจะถึงนี้ คาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
เลขที่ 254 ถนนตรัง-สิเกา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 075-218710(สำนักงาน),075-213010(ผู้อำนวยการ),075-217436(ห้องส่ง) โทรสาร 075-211062